Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων 

Μετράει  την ισχύ και τα στάσιμα του μηχανήματος
Μετράει μέχρι 1000 Watt
Τάση λειτουργείας  8 - 12 V
Lesvos  Electronic
Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων  και  Ένδειξη διαμόρφωσης

Μετράει  την ισχύ και τα στάσιμα του μηχανήματος και συγχρόνως δείχνει και την διαμόρφωση με ένδειξη μπάρας
Τάση λειτουργείας  8 - 12 V

Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων  και  Ένδειξη διαμόρφωσης 
Προστασίες  Στασίμων  και Θερμοκρασίας

Μετράει  την ισχύ, τα στάσιμα και την θερμοκρασία του μηχανήματος και συγχρόνως δείχνει την διαμόρφωση με ένδειξη μπάρας.
Όλες οι είσοδοι είναι ρυθμιζόμενες (εκτός της θερμοκρασίας).
Έχει προστασίες για στάσιμα και θερμοκρασία
Έχει ενσωματωμένη γέφυρα για τις μετρήσεις  της ισχύος και των στασίμων (50-200 Mhz/300 Watt max).
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού Coupler για τις μετρήσεις της ισχύος και των στασίμων.  Μετράει μέχρι 2000 Watt
Χρησιμοποιεί ρελέ 220Volt/10A (2x5A) για τις προστασίες.
Τάση λειτουργείας  10 - 12 V

Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων  και  Ένδειξη διαμόρφωσης 
Προστασίες  Στασίμων  και Θερμοκρασίας


Συχνόμετρο  20 - 1500 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων και βολτόμετρο 0-60V 
Προστασίες  Στασίμων  και Θερμοκρασίας

Συχνόμετρο  20 - 1500 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων και βολτόμετρο 0-60V
Προστασίες  Στασίμων  και Θερμοκρασίας

Μετράει  την ισχύ, τα στάσιμα, την θερμοκρασία και τα Volt του μηχανήματος.
Όλες οι είσοδοι είναι ρυθμιζόμενες (εκτός της θερμοκρασίας).
Έχει προστασίες για στάσιμα και θερμοκρασία
Έχει ενσωματωμένη γέφυρα για τις μετρήσεις  της ισχύος και των στασίμων (50-200 Mhz/300 Watt max).
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού Coupler για τις μετρήσεις της ισχύος και των στασίμων.  Μετράει μέχρι 2000 Watt
Χρησιμοποιεί ρελέ 220Volt/10A (2x5A) για τις προστασίες.
Τάση λειτουργείας  10 - 12 V

Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ + GSM Module
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων  και  Ένδειξη διαμόρφωσης 
Προστασίες  Στασίμων  και Θερμοκρασίας

Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ + GSM Module
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων  και  Ένδειξη διαμόρφωσης 
Προστασίες  Στασίμων  και Θερμοκρασίας

Μετράει  την ισχύ, τα στάσιμα και την θερμοκρασία του μηχανήματος και συγχρόνως δείχνει την διαμόρφωση με ένδειξη μπάρας.
Όλες οι είσοδοι είναι ρυθμιζόμενες (εκτός της θερμοκρασίας).
Έχει προστασίες για στάσιμα και θερμοκρασία
Έχει ενσωματωμένη γέφυρα για τις μετρήσεις  της ισχύος και των στασίμων (50-200 Mhz/300 Watt max).
Όταν ενεργοποιηθούν τα στάσιμα στέλνει μήνυμα στο αποθηκευμένο νούμερο τηλεφώνου.  
Μπορείς να στείλεις μήνυμα από οποιονδήποτε κινητό και θα πάρεις απάντηση στο ίδιο κινητό με όλες τις ενδείξεις (Ισχύ - Στάσιμα - Θερμοκρασία - Κατάσταση του RELE).
Μπορείς να στείλεις μήνυμα από οποιονδήποτε κινητό για να ανοίξεις τον RELE .
Μπορείς να στείλεις μήνυμα από οποιονδήποτε κινητό για να κλείσεις τον RELE.
Εάν η θερμοκρασία υπερβεί τους 75C τότε οπλίζει τον RELE .
Δυνατότητα σύνδεσης εξωτερικού   Coupler   για τις μετρήσεις της ισχύος και των στασίμων.  Μετράει μέχρι 2000 Watt
Χρησιμοποιεί ένα ρελέ 220Volt/10A (2x5A) για τις προστασίες.
Τάση λειτουργείας  10 - 12 V

Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων  και  Ένδειξη διαμόρφωσης

Συχνόμετρο  20 - 1300 MHZ
Γέφυρα Watt  -  Στασίμων 

© 1990-2024 - Lesvos Electronic, Inc. All rights reserved.

Αρχική

Πομποί

Ενισχυτές

Δέκτες

Συχνόμετρα

Εξαρτήματα

Διάφορα

Επικοινωνία