ΔΕΚΤΗΣ  FM - VHF - UHF   45 - 880 MHZ

Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  62,5ΚΗΖ - 125ΚΗΖ - 250ΚΗΖ - 500ΚΗΖ - 1ΜΗΖ - 10MHZ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Ένδειξη σήματος λήψεως  στην δεύτερη σειρά της Οθόνης
Τάση λειτουργείας 15V
Έξοδος Audio (MPX) Muted 
Έξοδος Audio (MPX) UnMuted
Έξοδος ακουστικών  1W

Lesvos  Electronic

ΔΕΚΤΗΣ  UHF 980 - 2000  ΜΗΖ

Ψηφιακή ένδειξη συχνότητας
Επιλογή συχνότητας με Push Button
Βήμα  100ΚΗΖ - 200ΚΗΖ - 400ΚΗΖ - 10MHZ
Ένδειξη LOCK - UNLOCK
Ένδειξη σήματος λήψεως  στην δεύτερη σειρά της Οθόνης
Τάση λειτουργείας 15V
Έξοδος Audio (MPX) Muted 
Έξοδος Audio (MPX) UnMuted

ΔΕΚΤΗΣ  FM - VHF - UHF   45 - 880 MHZ


ΔΕΚΤΗΣ  UHF 980 - 2000 MHZ


© 1990-2024 - Lesvos Electronic, Inc. All rights reserved.

Αρχική

Πομποί

Ενισχυτές

Δέκτες

Συχνόμετρα

Εξαρτήματα

Διάφορα

Επικοινωνία